Deze keer weer als vanouds, met drie afstanden van 60, 100 en 150km, waarvan de 150km door Sint Jansklooster. Doe mee en schrijf je voor de tocht van 2020!

DIT JAAR ALS VAN OUDS, MAAR NIET MINDER LEUK!

Gecanceled

Navigatie

Laatste Nieuws

Wij ontvingen het trieste nieuws dat de oprichter van de Fietsturfroute Gorredijk, de heer Wolter Stoelwinder 5 mei jl. is overleden.
Tijdens de laatste editie van de Fietsturfroute (mei 2019) heeft de heer Stoelwinder de tocht nog gefietst samen met zijn dochter.

In 1980 vond de eerste Fietsturfoute plaats. Dit naar aanleiding van een verzoek vanuit Plaatselijk Belang om een sportief gebeuren te organiseren bij de feestelijkheden rondom het 350 jaar bestaan van Gorredijk.
De heren Wolter Stoelwinder en H. Wester hebben dit op zich genomen.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur van de FietsturfrouteGorredijk

 

DE FIETSTURFROUTE GORREDIJK EN HET CORONA-VIRUS

Het Coronavirus grijpt met een gigantische snelheid om zich heen. Koersen, tochten en evenementen worden afgelast. Voor fietsliefhebbers leidt dat natuurlijk tot de vraag: ‘gaat de fietsturfroute Gorredijk op 9 mei a.s. wel door?’

Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen genomen om verder verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Die maatregelen gelden vooralsnog tot 6 april a.s. En als we goed kijken naar de ontwikkelingen van de verspreiding van het virus, mogen we aannemen dat we ook 9 mei nog midden in de nasleep van de corona pandemie zitten en vinden het dan ook niet verantwoord zoveel mensen bijeen te laten komen. 

Het lijkt ons dan ook verstandig een pas op de plaats te maken en hebben gemeend te moeten besluiten, dit jaar af te zien van het laten doorgaan van de tocht en deze af te lassen.

We waren al goed op dreef met de voorbereidingen er een bijzondere tocht van te maken, maar wat in het vat zit verzuurd niet en willen er daarom  in 2021 iets moois van maken. Wij zullen daar op tijd mededeling van doen. Volg de berichtgeving op deze site en op social media.

Het betaalde inschrijfgeld is aan de voorinschrijvers teruggestort.

Houd onze Facebook pagina in de gaten voor het allerlaatste nieuws!

 

Hoofdsponsoren