8 juni 2024, Fietsturfroute Gorredijk, drie lussen, 50, 60 of 100km. of te combineren tot 150km.

De 40e Fietsturfroute!!!

De warming up voor de Elfmeren- en Elfstedentocht!

Een verzorgingspunt in Gorredijk met muziek!

Op de 60km een verzorgingspunt in Appelscha

40, 50, 60, 90, 100, 110 of 150 kilometer

Combineer de lussen en maak je eigen afstand!

Drie lussen van 40, 50 en 60 km!!  Combineren maar!

Navigatie

Historie

In 1980 vond de eerste Fietsturfroute plaats. Dit naar aanleiding van een verzoek vanuit Plaatselijk Belang om een sportief gebeuren te organiseren bij de feestelijkheden rondom het 350 jarig bestaan van Gorredijk.
De heren W. Stoelwinder en H. Wester hebben dit op zich genomen.

Omdat er al jaren een 16 dorpentocht op de schaats werd georganiseerd, hadden de heren in eerste instantie het idee om langs deze dorpen een fietstocht uit te zetten. Al snel bleek echter dat Joure op hetzelfde idee was gekomen.Deze organisatie was ook al in een ver gevorderd stadium. Na overleg met Joure hebben de heren Stoelwinder en Wester besloten om een andere tocht uit te zetten. De zogenaamde Fietsturfroutetocht in Gorredijk. Er werden twee routes uitgezet van 60 km en 150 km. Met ondersteuning van Plaatselijk Belang en Sport&Welzijn van de gemeente Opsterland is op 7 juni 1980 vanuit de Skâns te Gorredijk de eerste Fietsturfroute van start gegaan.

Dit was een groot succes met ± 1250 deelnemers. In 1984 is de commissie gaan samenwerken met de Gemeente Opsterland en de VVV.Dit heeft een jaar geduurd en toen heeft de Gemeente Opsterland zich teruggetrokken. Sinds juni 1988 is de organisatie in handen van de commissie Fietsturfroute en de Stichting Gorredijk Vooruit. Tot op heden wordt deze tocht nog steeds ieder jaar georganiseerd. In 2020 voor de 40e keer!

(i.v.m. de MKZ is de tocht één keer afgelast)

Hoofdsponsoren