6 mei 2023, Fietsturfroute Gorredijk, keuze uit zeven verschillende afstanden, van 40 tot 150km.

De 40e Fietsturfroute!!!

De warming up voor de Elfmeren- en Elfstedentocht!

Een verzorgingspunt in Gorredijk met muziek!

Op de 60km een verzorgingspunt in Appelscha

40, 50, 60, 90, 100, 110 of 150 kilometer

Combineer de lussen en maak je eigen afstand!

Drie lussen van 40, 50 en 60 km!!  Combineren maar!

Navigatie

De Fietsturfroute Gorredijk en het Corona-virus

1 mei 2020   Fietsturfroute

Het Coronavirus grijpt met een gigantische snelheid om zich heen. Koersen, tochten en evenementen worden afgelast. Voor fietsliefhebbers leidt dat natuurlijk tot de vraag: ‘gaat de fietsturfroute Gorredijk op 9 mei a.s. wel door?’

Het kabinet heeft ingrijpende maatregelen genomen om verder verspreiding van het Corona-virus te voorkomen. Die maatregelen gelden vooralsnog tot 6 april a.s. En als we goed kijken naar de ontwikkelingen van de verspreiding van het virus, mogen we aannemen dat we ook 9 mei nog midden in de nasleep van de corona pandemie zitten en vinden het dan ook niet verantwoord zoveel mensen bijeen te laten komen. 

Het lijkt ons dan ook verstandig een pas op de plaats te maken en hebben gemeend te moeten besluiten, dit jaar af te zien van het laten doorgaan van de tocht en deze af te lassen.

We waren al goed op dreef met de voorbereidingen er een bijzondere tocht van te maken, maar wat in het vat zit verzuurd niet en willen er daarom  in 2021 iets moois van maken. Wij zullen daar op tijd mededeling van doen. Volg de berichtgeving op deze site en op social media.

Het betaalde inschrijfgeld is aan de voorinschrijvers teruggestort.

Hoofdsponsoren