18 juni 2022, Fietsturfroute Gorredijk, met drie mooie routes, 60, 100 en 150km.

Navigatie

Overlijden Wolter Stoelwinder

7 mei 2019   Fietsturfroute

Wij ontvingen het trieste nieuws dat de oprichter van de Fietsturfroute Gorredijk, de heer Wolter Stoelwinder 5 mei jl. is overleden. Tijdens de laatste editie van de Fietsturfroute (mei 2019) heeft de heer Stoelwinder de tocht nog gefietst samen met zijn dochter.

In 1980 vond de eerste Fietsturfoute plaats. Dit naar aanleiding van een verzoek vanuit Plaatselijk Belang om een sportief gebeuren te organiseren bij de feestelijkheden rondom het 350 jaar bestaan van Gorredijk.
De heren Wolter Stoelwinder en H. Wester hebben dit op zich genomen.

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur van de FietsturfrouteGorredijk

Hoofdsponsoren